Jdi na obsah Jdi na menu
 


PhDr.Jiřina Lukáčová, psycholog a terapeut

Všechno úsilí poznání, rozumu, utrpení, svatosti a lásky pracuje, aby lidské slovo přiblížilo se co nejvíce tajemné pravdě světa.  Aby stále větší množství lidí mohlo se shodnouti o skutečné cestě pozemských věcí a styk člověka s člověkem, aby byl učiněn bezelstný, mocný, upřímný, čistý...neboť lidské slovo, přestože v tragické nevědomosti naší slouží i klamu a smrti, v nejhlubším svém tajemství je dílem lásky“. Otokar Březina

 

            Tento úryvek mě provází životem, v každé životní etapě v něm nacházím jiné a hlubší souvislosti…Vždy bylo mým snem vytvořit psychologickou ordinaci jako místo, které bude pro lidi bezpečným útočištěm, domovem, kam se lidé budou moci vracet, aby načerpali sílu. Jak šel čas, ordinaci jsem v tomto duchu přetvořila, mým přáním je, aby stále větší množství lidí našlo cestu k sobě, objevilo skryté místo bezpečného útočiště v sobě samém. A v tom se jim snažím pomoci….

Stručně o mém vzdělání….

Filozofická fakulta v Olomouci, obor psychologie absolutorium        

                                                                            rigorózní zkouška

splnění atestace pro práci ve zdravotnictví                                               

absolvování tříletého výcviku pro skupinovou terapii se                

zaměřením na terapii dospělou, dětskou a rodinnou

osvědčení o výkonu terapeutické praxe                                     

osvědčení o výkonu profese bez odborného dohledu

zařazení do seznamu soudních znalců v oboru psychologie

úspěšné absolvování kurzu dopravní psychologie

kontinuální vzdělávání v oboru